About us

Op het einde van het derde jaar fotografie in avondschool besloten wij met drie een blog te beginnen met als bedoeling om één foto per dag te posten en dat één jaar lang. De drie bloggers zijn Koen, Trees en ikzelf (Kaatje).

Om het een beetje uitdagend te maken hebben we besloten dat er een link zou zijn tussen de opeenvolgende dagen.

Jammer genoeg hield Trees het met haar thema „mist” niet lang vol. Koen maakte in het begin uitsluitend foto’s van alles onderweg van thuis naar het werk. Toen die piste opgeraakte werd het thema Gent (wat later „groot Gent” en uiteindelijk is het (veel) verder geworden 🙂 )

Ikzelf wou niet me op één thema vastpinnen en ik neem graag beelden waarvan iets apart uitgaat. De foto’s zijn niet allemaal recent genomen, maar wel zoveel mogelijk.

Graag wou ik een dichter om een tekst bij elke foto te bedenken maar toen ik die niet vond, zocht ik mijn heil in liedjesteksten.

De teksten worden aaneengeregen door een zelfde woord of uitdrukking of volgen een bepaalde thematiek. Wat in het begin leuk leek, werd na verloop van tijd een hele opgave en soms wel moeilijk om vol te houden. Niet elke liedjestekst is immers fotografisch voor te stellen! En begin maar eens een lied te vinden waar een specifiek woord in voorkomt…

Gelukkig heb ik een website ontdekt waar je trefwoorden van songteksten kunt invullen om zo het meest geschikte liedje uit te kiezen. Met http://www.lyrics.net is mijn zoektocht veel makkelijker geworden.

Ik hoop dat de songteksten een meerwaarde aan de foto geven. Mocht dit niet zo zijn dan heeft het me toch wel leren zoeken om een beeld ruim(er) te interpreteren. Een liedjestekst werd pas goed bevonden als ik er vijf opeenvolgende stukken tekst kon uit gebruiken. Die tekst werd onder de foto gezet en bij het afsluiten van een lied werd de titel en de uitvoerder van het lied cursief vermeld, zodat je het lied zelf kunt opzoeken. Wil je daar geen tijd aan spenderen, dan kan je naar de pagina ‚Songs’ gaan kijken waar de teksten uitgeschreven staan en vermeld wordt waar en wanneer het beeld is gemaakt en waar je dan ook nog eens het lied kan beluisteren.
Je kan elk lied apart bekijken door op de wolk onderaan een lied te kiezen.

Veel plezier!

At the end of our third year of photography in evening classes three of us decided to start a blog. Purpose was to post one photo per day and this one year long. The three bloggers are Trees, Koen and me (Kaatje).

To make it a bit challenging we decided that there should be a link between all consecutive days.

Unfortunately, Trees didn’t persist very long with her „mist” theme…
At the beginning Koen almost exclusively took pictures of different things from home to work. When that theme ran out of options, the city of Ghent became the center of attention (which later on became „greater Ghent” and it even ended (far) beyond 🙂 )

I didn’t want to stick to one theme and I also like to take pictures of things that express something special.
The photo’s were not all taken recently but yet most of them were.

I would have liked to have a poet making up a text for each photo but as I couldn’t find one I started making use of song texts.

The texts are threaded one to another by a same word or expression or they follow a certain theme.
This seemed nice at the beginning but after some time it turned into quite a task and it was sometimes hard to persist this effort.
As a matter of fact not every song text is easy to project photographically. And trying to find a song in which a specific word occurs either…

I was then lucky to encounter a website where you can fill in a core word of a song text so that you can then more easily pick out the most suitable song.
With http://www.lyrics.net my quest became far more easy.

I hope that the song texts give a surplus to the photo.
If not it helped me anyway to learn how to conduct my search to give a larger interpretation to an image.

A song text was only approved if I was able to choose five consecutive pieces of text.
This text was then put under the photo and at the end of each song the title of it and the name of the performer were mentioned in italics so that you can go find the song for yourself.
If you don’t want to spend time on that you can go to the „Songs”-page where the texts are all published in full and where I quote where and when the picture was taken and where you can also listen to the song if you want.

You can find each song separately by choosing one in the cloud underneath.

I wish you lot’s of fun with the blog!

Advertenties

One thought on “About us

  1. Pingback: Een dagelijkse fotouitdaging

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s